Tips Bahasa Malaysia, Tatabahasa, Ejaan, Kata Sendi dan karangan UPSR untuk murid Sekolah Rendah

31 Januari 2018

Atur cara atau aturcara

Perkataan ini merupakan kata majmuk. Oleh yang demikian perkataan ini  dieja sebagai dua perkataan.

Ejaan yang betul ialah atur cara

Tiada ulasan:

Catat Ulasan