Tips Bahasa Malaysia, Tatabahasa, Ejaan, Kata Sendi dan karangan UPSR untuk murid Sekolah Rendah

31 Ogos 2017

Mata kucing

Membawa tiga maksud :

1. Sejenis batu permata
2.Sejenis lampu berwarna pada peti radio
3. Sejenis tumbuhan (pokok dan buahnya)