Tips Bahasa Malaysia, Tatabahasa, Ejaan, Kata Sendi dan karangan UPSR untuk murid Sekolah Rendah

31 Ogos 2017

Mata Kayu

1. Tanda bekas dahan yang telah dipotong pada kayu.
2.Tidak tahu membaca atau menulis