Blog Cikgu BM alternatif mempelajari Tatabahasa Bahasa Malaysia serta tips menguasai Bahasa Malaysia, Blog Cikgu BM berkongsi penggunaan tatabahasa, Ejaan, Kata Sendi dan karangan UPSR yang betul untuk murid Sekolah Rendah serta anda yang ingin membetulkan kesalahan penggunaan tatabahasa Bahasa Malaysia.

Rabu, Jun 07, 2017

RANGKAI KATA UMUM BERIMBUHAN

     Kata yang menerima awalan atau akhiran sahaja ditulis sebagai dua perkataan

§  diambil alih
§  kenal pastikan
§  diguna semulaKata yang menerima apitan ditulis sebagai satu perkataan

§  pengambilalihan
§  pengenalpastian
§  pengemaskinian