Tips Bahasa Malaysia, Tatabahasa, Ejaan, Kata Sendi dan karangan UPSR untuk murid Sekolah Rendah

06 Mei 2017

Pemuafakatan atau Permuafakatan

Perkataan yang betul ialah permuafakatan.

Perkataan permuafakatan merujuk perihal bermuafakat(perundingan,persetujuan)

Contoh ayat :

Permuafakatan dalam bidang ekonomi antara negara kita dengan negara jiran sudah termeterai dari awal lagi.