Tips Bahasa Malaysia, Tatabahasa, Ejaan, Kata Sendi dan karangan UPSR untuk murid Sekolah Rendah

31 Mac 2017

Melulur


bermaksud menelan bulat-bulat.

Contoh ayat :


Ular sawa itu melulur seekor kambing dalam kandang di belakang rumah nenek.