Tips Bahasa Malaysia, Tatabahasa, Ejaan, Kata Sendi dan karangan UPSR untuk murid Sekolah Rendah

15 Mac 2017

Kesilapan Tatabahasa


Salah                                                          Betul

1.Selain daripada itu,                                   Selain itu,
2.Oleh kerana                                                Oleh sebab
3.Sementalahan                                            Sementelahan