Tips Bahasa Malaysia, Tatabahasa, Ejaan, Kata Sendi dan karangan UPSR untuk murid Sekolah Rendah

02 Mac 2017

Beza bersiaran dan disiarkan

Bermaksud mengendalikan siaran di radio atau televisyen.

Disiarkan bermaksud dihebahkan kepada orang ramai melalui radio, televisyen dan surat khabar.