Tips Bahasa Malaysia

20 Januari 2017

tular

Maksud berjangkit atau merebak

Contoh ayat :

Penyakit anjing gila mudah tular


Kini perkataan tular juga dicadangkan penggunaan untuk perkataan viral yang dipinjam daripada perkataan Inggeris.