Tips Bahasa Malaysia, Tatabahasa, Ejaan, Kata Sendi dan karangan UPSR untuk murid Sekolah Rendah

20 Januari 2017

tular

Maksud berjangkit atau merebak

Contoh ayat :

Penyakit anjing gila mudah tular


Kini perkataan tular juga dicadangkan penggunaan untuk perkataan viral yang dipinjam daripada perkataan Inggeris.