Tips Bahasa Malaysia, Tatabahasa, Ejaan, Kata Sendi dan karangan UPSR untuk murid Sekolah Rendah

01 November 2016

Pasar raya atau pasaraya

Pasar raya adalah kata majmuk. Perkataan pasar raya perlu dieja secara terpisah.