Tips Bahasa Malaysia

01 November 2016

Pasar raya atau pasaraya

Pasar raya adalah kata majmuk. Perkataan pasar raya perlu dieja secara terpisah.