Tips Bahasa Malaysia

08 September 2016

Sekaligus atau sekali gus

Ejaan yang betul ialah sekali gus.Perkataan ini deja secara terpisah.