Tips Bahasa Malaysia, Tatabahasa, Ejaan, Kata Sendi dan karangan UPSR untuk murid Sekolah Rendah

08 September 2016

Sekaligus atau sekali gus

Ejaan yang betul ialah sekali gus.Perkataan ini deja secara terpisah.