Tips Bahasa Malaysia, Tatabahasa, Ejaan, Kata Sendi dan karangan UPSR untuk murid Sekolah Rendah

19 Disember 2013

Tengahari atau Tengah hari


Image result for tengah hari

Perkataan yang betul ialah tengah hari.Perkataan ini dieja

terpisah kerana  tergolong dalam kata majmuk.


Lagi kata majmuk