Tips Bahasa Malaysia, Tatabahasa, Ejaan, Kata Sendi dan karangan UPSR untuk murid Sekolah Rendah

21 April 2012

15 Kata Majmuk

Bentuk kata majmuk yang telah mantap
penggunaannya sebagai satu perkataan walaupun bentuk kata tersebut mengandungi dua kata dasar :

1. antarabangsa
2. beritahu
3. setiausaha
4. sukarela
5. bumiputera
6. jawatankuasa
7.kakitangan
8.kerjasama
9.olahraga
10.matahari
11.suruhanjaya
12.tandatangan
13.tanggungjawab
14.warganegara
15.pesuruhjaya

Tiada ulasan:

Catat Ulasan