Tips Bahasa Malaysia, Tatabahasa, Ejaan, Kata Sendi dan karangan UPSR untuk murid Sekolah Rendah

15 Februari 2012

Makalah


Rencana atau artikel tentang sesuatu perkara, biasanya yang disiarkan dlm majalah, surat khabar, dan lain-lain.


Pemakalah ialah orang yang menulis (menyedia­kan, membentangkan dan sebagainya) makalah.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan