Tips Bahasa Malaysia, Tatabahasa, Ejaan, Kata Sendi dan karangan UPSR untuk murid Sekolah Rendah

07 Mei 2011

Hukum D M

Kegunaan : Memastikan frasa nama digunakan dengan betul.

D - diterangkan - 'benda'  -( ikan)
M - menerangkan - perihal 'benda' tersebut - (besar)

Kesimpulannya untuk menyebut frasa nama kita mestilah menyebut nama benda dahulu , kemudian barulah diikuti dengan menerangkan sifatnya.

Contoh :
1. Ikan  besar bukannya besar ikan

 Perkataan ikan merupakan Kata Nama -benda , kemudian diikuti dengan keterangan (menerangkan) sifatnya.


2. Pisang goreng bukannya pisang goreng

3. Hal-hal lain bukannya lain-lain hal


Terdapat juga frasa nama yang terkecuali daripada hukum D-M kerana penggunaannya telah digunakan secara meluas.

Contoh :

1. Perdana Menteri.
2. Timbalan Menteri.
3. Ibu pejabat
4. Pembantu penyelidik


Tiada ulasan:

Catat Ulasan