Tips Bahasa Malaysia, Tatabahasa, Ejaan, Kata Sendi dan karangan UPSR untuk murid Sekolah Rendah

01 April 2011

Pertukaran dan Penukaran

Ramai dalam kalangan pelajar dan dewasa yang keliru dengan penggunaan pertukaran dan penukaran.

Pertukaran ialah perbuatan atau hal bertukar, per­gantian, perubahan, dsb bertukar-tukar(melibatkan sesuatu yang baru). 
Contoh ayat, pertukaran iklim secara mengejut telah menyebabkan ia sakit.
 

Penukaran pula ialah perbuatan (hal dsb) me­nukar atau menukarkan. 
Contoh ayat, penukaran permata asli dgn permata palsu itu dibuat secara sulit.

Sumber : Kamus Dewan Online

Tiada ulasan:

Catat Ulasan