Tips Bahasa Malaysia, Tatabahasa, Ejaan, Kata Sendi dan karangan UPSR untuk murid Sekolah Rendah

26 April 2011

Kata Majmuk

Perkataan yang terdiri daripada dua perkataan atau lebih dan mempunyai satu makna.

Contoh :

Bumi + putera  = bumiputera (Anak tulen dari sesebuah negara atau peribumi)

Tiada ulasan:

Catat Ulasan