Tips Bahasa Malaysia, Tatabahasa, Ejaan, Kata Sendi dan karangan UPSR untuk murid Sekolah Rendah

19 Februari 2011

Perbezaan menasihati dan menasihatkan

Menasihati mestilah diikuti dengan orang.

Contoh :
Ibu menasihati Ali......

Menasihatkan mestilah diikuti dengan sesuatu.

Contoh :
menasihatkan berbuat kebaikan......

Tiada ulasan:

Catat Ulasan