Tips Bahasa Malaysia, Tatabahasa, Ejaan, Kata Sendi dan karangan UPSR untuk murid Sekolah Rendah

07 Disember 2010

sama ada atau samada

Ejaan yang betul bagi sama ada ialah sama ada.Perkataan sama ada  merupakan kata majmuk berbentuk rangkai kata  umum dieja sebagai dua perkataan. Rujuk Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan