Tips Bahasa Malaysia

17 November 2010

Teruja

Makna perkataan "teruja" ialah timbul minat (keinginan dan sebagainya) yang kuat terhadap sesuatu, naik semangat, terangsang (Kamus Dewan Edisi 4)

Sumber:Kamus Dewan Online

1 ulasan: