Tips Bahasa Malaysia, Tatabahasa, Ejaan, Kata Sendi dan karangan UPSR untuk murid Sekolah Rendah

10 Jun 2010

Penanda Wacana

Perkataan ataupun rangkaian perkataan yang berfungsi menghubungkan sesuatu idea, hujah dan pandangan seseorang semasa menulis atau berucap.

Contoh :

1. Tambahan - dan , serta , lagi , tambahan lagi , tambahan pula , selanjutnya , seterusnya , di samping

2. Urutan - pertama , kedua , seterusnya , selepas itu , kemudian , kemudian daripada itu , akhirnya.

3. Penyataan semula : yakni , dengan kata lain , seperti yang diterangkan

4. Contoh - contohnya , sperti , ibarat , laksana , macam, umpama, bagai , bak kata , sebagai

5. Rumusan - kesimpulannya , rumusannya, sebagai kesimpulan , akhir kata , sebagai penyimpul kata

6. Tempat - berhampiran dengan , bersebelahan dengan , bertentangan dengan
7. Waktu - apabila , ketika, semasa , kemudian , selepas,pada,mulanya,lama-kelamaan , lambat -laun, akhirnya

8. Sebab dan kesan -  oleh itu , sebab itu , fasal,lantaran jadi

9. Bandingan - seperti juga , sama dengan , sesuai dengan,

10.Pertentangan - tetapi , sebaliknya ,sungguhpun, walau bagaimanapun, namun begitu, 

11. Pengesahan - sebenarnya , sesungguhnya, sewajarnya, tentulah , sememang

Tiada ulasan:

Catat Ulasan