Blog Cikgu BM alternatif mempelajari Tatabahasa Bahasa Malaysia serta tips menguasai Bahasa Malaysia, Blog Cikgu BM berkongsi penggunaan tatabahasa, Ejaan, Kata Sendi dan karangan UPSR yang betul untuk murid Sekolah Rendah serta anda yang ingin membetulkan kesalahan penggunaan tatabahasa Bahasa Malaysia.

Khamis, Jun 10, 2010

Penanda Wacana

Perkataan ataupun rangkaian perkataan yang berfungsi menghubungkan sesuatu idea, hujah dan pandangan seseorang semasa menulis atau berucap.

Contoh :

1. Tambahan - dan , serta , lagi , tambahan lagi , tambahan pula , selanjutnya , seterusnya , di samping

2. Urutan - pertama , kedua , seterusnya , selepas itu , kemudian , kemudian daripada itu , akhirnya.

3. Penyataan semula : yakni , dengan kata lain , seperti yang diterangkan

4. Contoh - contohnya , sperti , ibarat , laksana , macam, umpama, bagai , bak kata , sebagai

5. Rumusan - kesimpulannya , rumusannya, sebagai kesimpulan , akhir kata , sebagai penyimpul kata

6. Tempat - berhampiran dengan , bersebelahan dengan , bertentangan dengan
7. Waktu - apabila , ketika, semasa , kemudian , selepas,pada,mulanya,lama-kelamaan , lambat -laun, akhirnya

8. Sebab dan kesan -  oleh itu , sebab itu , fasal,lantaran jadi

9. Bandingan - seperti juga , sama dengan , sesuai dengan,

10.Pertentangan - tetapi , sebaliknya ,sungguhpun, walau bagaimanapun, namun begitu, 

11. Pengesahan - sebenarnya , sesungguhnya, sewajarnya, tentulah , sememang

Tiada ulasan:

Catat Ulasan