Home Top Ad

Taksub atau taasub

Share:

Image result for taasub


Maksud : 

terlalu kuat pegangannya atau berlebih-lebihan keyakinannya pada se­suatu; tegar hati; fanatik. 


mentaasubi,

taasub akan atau terhadap. 

ketaasuban keadaan atau sifat taasub. 

                                                                  (Kamus Pelajar Edisi Kedua)


ejaan yang betul ialah taasub

kerana

Peraturan sebutan bagi kata serapan daripada bahasa Arab boleh menggunakan dua cara:

a. Cara sebutan tertakluk pada pedoman umum sebutan kata Melayu jati, dan

b. Cara sebutan menurut bunyi asal dalam bahasa sumber.

Sumber : Khidmat Nasihat DBP

Tiada ulasan

Rakan2