02 Februari 2017

Ulangkaji atau ulang kaji

Ejaan yang betul ialah ulang kaji 

Rakan -rakan