02 Februari 2017

Parkir Atau Tempat Meletak Kereta

Istilah yang lebih tepat ialah 'Tempat Meletak Kereta'

Rakan -rakan