15 Jun 2014

Ucap tama atau ucap utama

Ucap utama dan ucaptama membawa erti yang sinonim.

Rakan -rakan