19 Disember 2013

Tengahari atau Tengah hari


Perkataan yang betul ialah tengah hari.Perkataan ini dieja

terpisah kerana  tergolong dalam kata majmuk.


Lagi kata majmuk 

Rakan -rakan