13 Mac 2013

Penjodoh bilangan untuk jarum

Penjodoh bilangan yang betul ialah
sebatang jarum  bukan sebilah atau sepucuk.

Rakan -rakan