23 Februari 2013

Keretapi Atau Kereta api

Sering berlaku kekeliruan.Ejaan yang betul mengikut Kamus Dewan Edisi Keempat ialah
kereta api, ejaan keretapi hanya untuk nama khas bagi Keretapi Tanah Melayu (KTM).

Rakan -rakan