24 Disember 2012

Barangkali atau barang kali

Ejaan yang betul ialah
barangkali.

Contoh ayat :

Barangkali ada orang yang bermain-main di tempat larangan itu.

Rakan -rakan