15 Februari 2012

Makalah


Rencana atau artikel tentang sesuatu perkara, biasanya yang disiarkan dlm majalah, surat khabar, dan lain-lain.


Pemakalah ialah orang yang menulis (menyedia­kan, membentangkan dan sebagainya) makalah.

Rakan -rakan