16 Mei 2011

pasar raya

Ejaan yang betul ialah  pasar raya.Perkataan ini perlu dieja terpisah.

Rakan -rakan