04 Mac 2011

Para Hadirin

Betulkah ayat para hadirin bertepuk tangan ?


Ayat para hadirin bertepuk tangan boleh ditulis sebagai hadirin bertepuk tangan.

Rujukan : Tatabahasa Dewan Edisi Tiga.

Rakan -rakan