Tips Bahasa Malaysia

11 Februari 2011

Urusetia atau urus setia
Ramai yang keliru dengan ejaan urus setia. Ejaan yang betul ialah urus setia , dieja  dua perkataan.1 ulasan: