15 November 2010

Iram-iram

Sejenis  payung kuning yang bahagian tepinya berlipat-lipat dan terumbai-umbai (untuk  raja-raja).

Rakan -rakan