Tips Bahasa Malaysia

21 Mei 2010

Perbezaan Pedalaman dan Pendalaman

Ramai yang keliru penggunaan pedalaman dan pendalaman.

Pedalaman
Daerah yang jauh dari pantai (yang terletak di ceruk pelosok atau di hulu negeri), hulu: 

Contoh ayat :             foto :didiz

1. Beliau menjadi orang yang paling berpe­ngaruh di daerah pedalaman
2. Penjahat-penjahat sedang bersembunyi di daerah pedalaman

Pendalaman

Perihal mendalamkan, tindak­an (proses dan lain-lain) mendalamkan.
                                   
Contoh ayat :                    foto : awangshetong flickrs

Kerja pendalaman sungai yang cetek itu giat dijalankan.


1 ulasan: