07 Jun 2017

Partikel Pun

Partikel ‘pun’ (bermaksud juga) ditulis terpisah daripada kata sebelumnya.

§  Dia pun suka menonton rancangan itu.
§  Rombongan itu sudah pun berhenti makan sebelum tiba di sini.
§  Apa-apa pun, kita tunggu berita yang sahih”, kata pemberita itu.


Partikel ‘pun’ bersambung dengan kata sebelumnya bagi kata tugas.
§ andaipun
§ ataupun
§ kalaupun§ walaupun
§ biarpun
§ bagaimanapun§ sekalipun
§ meskipun
§ sungguhpun

RANGKAI KATA UMUM BERIMBUHAN

     Kata yang menerima awalan atau akhiran sahaja ditulis sebagai dua perkataan

§  diambil alih
§  kenal pastikan
§  diguna semulaKata yang menerima apitan ditulis sebagai satu perkataan

§  pengambilalihan
§  pengenalpastian
§  pengemaskinian

29 Mei 2017

Surat Mohon Kebenaran Menggunakan Dewan Sekolah

Kelab Alam Sekitar,
Sekolah Kebangsaan Bukit Bauk,
23000 Dungun,
TERENGGANU DARUL IMAN.

_____________________________________________________________________

Guru Besar,
Sekolah Kebangsaan Bukit Bauk,
23000 Dungun,
TERENGGANU DARUL IMAN.                                             28 MEI 2014

Tuan,

Memohon Kebenaran Mengadakan Kempen 'Sayangi Alam Sekitar'

Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa Kelab Alam Sekitar Sekolah akan mengadakan Kempen Sayangi Alam Sekitar peringkat sekolah.Kempen ini bertujuan untuk membudayakan amalan menyayangi alam sekitar dalam kalangan warga sekolah.

2.  Butiran kempen tersebut adalah seperti ketetapan yang berikut :

     Tarikh : 28 Jun 2017
     Masa :  9.00 pagi hingga  11.00 pagi
     Tempat : Dewan Sekolah Kebangsaan Bukit Bauk

3.  Saya berharap agar permohonan ini dapat tuan pertimbangkan. Kerjasama daripada tuan amatlah  saya hargai.

Sekian , terima kasih.

Saya yang benar,


Setiausaha,
Kelab Alam Sekitar Sekolah
Sekolah Kebangsaan Bukit Bauk

Rakan -rakan